Gazy

POWIETRZE

Powietrze wytwarzamy za pomocą czterostopniowej sprężarki Bauer Verticus z blokiem IK150 o wydajności 500 l/min i ciśnieniu maksymalnym 350 bar. Sprężarka posiada trzystopniowy automatyczny system odprowadzania kondensatu. To sprawia, że powietrze trafiające do trzykolumnowego filtra adsorpcyjnego zawiera niewiele zanieczyszczeń i po przejściu przez złoże sita molekularnego i węgla aktywnego jest czyste i bezpieczne dla nurka. Sprężarka zasila bank powietrza, z którego przewodem wysokociśnieniowym powietrze trafia do panelu rozdzielczego. Dodatkowy filtr na panelu podnosi czystość powietrza, chociaż jego główną funkcją jest zabezpieczenie przed awarią filtra głównego. Dopiero tak przygotowanym powietrzem są napełniane butle klienta. Procedura napełniania butli gwarantuje ciśnienie 200 (300) bar po ochłodzeniu do temperatury 15 [st.C].

Wszystkie filtry są skonstruowane w sposób umożliwiający błyskawiczną kontrolę masy wkładów. Każda kontrola jest odnotowywana w książce pracy sprężarki. Procedura ta gwarantuje, że powietrze jest zawsze kompatybilne tlenowo.

Powietrze 200 bar:
8,00 zł / 1 Nm3 (normalny metr sześcienny)
Opłata za rzeczywistą ilość gazu. Przy nabijaniu pustej butli, taki sposób obliczenia daje maksymalną cenę 1,60 zł / 1 litr pojemności wodnej, przy ciśnieniu końcowym 200 bar.
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 10 zł.
Nabicie powietrzem argonówki wraz z butlą zasadniczą lub twinsetem nie powoduje naliczenia opłaty minimalnej.

Powietrze 300 bar:

2,60 zł / 1 litr pojemności wodnej.
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 20 zł.

Argon 200 bar:
10,00 zł za napełnienie butli o pojemności do 1,0 [l].
7,00 zł za każdy rozpoczęty litr pojemności wodnej butli powyżej 1,0 [l].

NITROKS I TLEN

Nitroks wytwarzamy na jeden z trzech sposobów:
- w procesie mieszania ciągłego, 
- metodą ciśnień parcjalnych,
- metodą wagową

Nitroks 32% (200 bar):
2,00 za 1 litr pojemności butli, przy mieszaniu ciągłym, lecz nie mniej niż 20,00 zł.

Nitroks do 40% (200 bar):
2,20 za 1 litr pojemności butli, lecz nie mniej niż 20,00 zł.
Dobicie do gazu pozostałego w butli 12,00 zł/Nm3, lecz nie mniej niż 20,00 zł.

Nitroks 50% ( 200 bar):
3,00 zł / 1 litr pojemności wodnej.
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 20,00 zł.

Nitroks pow. 50% do 72% ( 200 bar):
4,00 zł / 1 litr pojemności wodnej.
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 20,00 zł.

Nitroks pow. 72% ( 200 bar):
6,00 zł / 1 litr pojemności wodnej.
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 20,00 zł.

Tlen
Opłata minimalna za nabicie butli lub zestawu wynosi 20,00 zł.
Cena tlenu jest zależna od ciśnienia napełnienia i wynosi 30 zł/Nm3 razy współczynnik k=p/200
Cena pozostałego w butli tlenu jest zależna od ciśnienia i wynosi 30 zł/Nm3 razy współczynnik k=p/200

Argon
12,00 zł za napełnienie butli o pojemności do 1,0 [l].
8,00 zł za każdy rozpoczęty litr pojemności wodnej butli powyżej 1,0 [l].

TRIMIKS

Trimiks wytwarzamy w procesie mieszania ciągłego lub metodą ciśnień parcjalnych albo metodą kombinowaną. Umożliwia to dobijanie butli lub zmianę składu.

W celu przyspieszenia obsługi i uniknięcia błędów prosimy o wcześniejsze wypełnienie zamówienia (do pobrania w pliku PDF).