Cennik szkoleń technicznych

Poniższy cennik zawiera standardowe ceny kursów prowadzonych dla kilku osób. W przypadku kursów VIP (dla 1 osoby) przeprowadzanych na warunkach dogodnych dla studenta, cena będzie ustalana indywidualnie.

Intro to Tech, (Wprowadzenie do nurkowań technicznych)  
Szkolenie obejmuje:
2 wykłady po ok. 2-3 godziny,
4 nurkowania w wodach otwartych realizowanych podczas 2 dni

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Gazów
Certyfikatu nurkowego

 

 
Advanced Nitrox (AdvEANx) lub Technical Decompression Diver (TDD)  
Szkolenie obejmuje:
3-4 wykłady po ok. 2-3 godziny,
4 zajęcia basenowe,
6 nurkowań

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie
Maksymalnie 10 nurkowań w ramach podstawowej opłaty za kurs

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Ewentualnych nurkowań powyżej 10, jeśli są one niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego poziomu
Certyfikatu nurkowego
Gazów

 

 
Advanced Nitrox+RecTmxAdvRecTmx  
Szkolenie obejmuje:
3-4 wykłady po ok. 2-3 godziny,
4 zajęcia basenowe,
8 nurkowań

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie
Maksymalnie 12 nurkowań w ramach podstawowej opłaty za kurs

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Ewentualnych nurkowań powyżej 10, jeśli są one niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego poziomu
Certyfikatu nurkowego
Gazów

 

 
Normoxic Trimix DivernTmx ł
Szkolenie obejmuje:
4-6 wykładów po ok. 2-3 godziny,
4 nurkowań + max 2 nurkowania wyrównujące poziom wstępny

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie oparte na założeniu, że student posiada umiejętności z zakresu kursu AdvNx na satysfakcjonującym poziomie

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Ewentualnych nurkowań powyżej 10, jeśli są one niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego poziomu
Certyfikatu nurkowego
Gazów

 

 
Trimix Diver, FullTmx  
Szkolenie obejmuje:
3 wykłady po ok. 2-3 godziny,
4 nurkowania + max 2 nurkowania wyrównujące poziom wstępny

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie oparte na założeniu, że student posiada umiejętności z zakresu kursu AdvNx na satysfakcjonującym poziomie

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Ewentualnych nurkowań powyżej 10, jeśli są one niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego poziomu
Certyfikatu nurkowego
Gazów dla siebie i instruktora

 

 
Cave Diver, FullCave  
Szkolenie obejmuje:
wykłady i nurkowania wg standardów oraz potrzeb dostosowanych do kandydata

W ramach opłaty za kurs uczestnik otrzymuje:
Solidne szkolenie oparte na założeniu, że student posiada umiejętności z zakresu kursu AdvNx na satysfakcjonującym poziomie

Cena kursu nie obejmuje:
Opłat za wstęp na nurkowisko, jeśli są wymagane
Dojazdu do nurkowiska
Ewentualnych noclegów przy wyjazdach wielodniowych
Ewentualnych nurkowań powyżej 10, jeśli są one niezbędne do uzyskania satysfakcjonującego poziomu
Certyfikatu nurkowego
Gazów