Skąd to wszystko

AirNET Diving Division, to firma powstała pierwotnie w wyniku podziału firmy AirNET na dział pneumatyki klasycznej i wysokociśnieniowej. Zakres działalności w zakresie wysokich ciśnień obejmował na początku wytwarzanie sprężonego powietrza i mieszanin gazów technicznych o wysokiej czystości. Obecnie, zajmujemy się wytwarzaniem gazów sprężonych przeznaczonych do celów nurkowych. Nasze doświadczenie w budowie i eksploatacji układów sprężania, mieszania i filtracji gazów gwarantuje pełną kontrolę procesu przygotowania mieszanek oddechowych. Oferujemy również kursy "gas blendingu" na najwyższym poziomie.
Po kilku latach okazało się, że szeroko pojęta działalność nurkowa stała się trzonem AirNET Diving. Poziom naszych szkoleń nurkowych oraz wypraw i wyjazdów organizowanych przez nas spotkały się z aprobatą klientów, którzy ku naszej uciesze stali się naszymi kolegami, a czasem przyjaciółmi. Dla nich podejmujemy wiele niekomercyjnych działań okołonurkowych.

Praca ze sprężonymi gazami zaowocowała zaprojektowaniem i wykonaniem wysokowydajnych układów filtracyjnych oraz przetłaczarki do tlenu. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy mieszalniki trimiksowy i nitroksowy, które oferują dokładność przekraczającą potrzeby nurków, dając możliwość bardzo precyzyjnego przygotowania planów nurkowań. Opracowaliśmy i wprowadziliśmy do produkcji dokładny i wysoce funkcjonalny analizator tlenowy. Opracowujemy kolejne nowatorskie rozwiązania dla blenderów tworząc serię produktów dive-blend-tools.

Posiadamy ogromną wiedzę z zakresu filtracji gazów sprężonych. Mamy dostęp do najlepszych materiałów filtracyjnych. Dzięki temu gazy przygotowywane w naszej napełnialni mają bezkonkurencyjną czystość. Odpowiednie procedury eliminują możliwość przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w normie EN12021.

Nasza sprężarkownia oparta jest na dwóch sprężarkach Bauer, z których jedna o wydajności 500 l/min służy do napełniania banków powietrza, a druga o wydajności 200 l/min do przetłaczania mieszanek. Posiadamy również sprężarkę przenośną Bauer o wydajności 100 l/min, którą wykorzystujemy podczas wyjazdów. Przy pomocy przetłaczarki do tlenu zapewniamy napełnianie butli czystym tlenem o ciśnieniu do 200 bar.

Szkolenia nurkowe prowadzimy z pasją i zaangażowaniem czerpiąc wzorce z najlepszych programów szkoleniowych i współpracując z najlepszymi instruktorami.

Promocja


Komputer nurkowy
Shearwater Perdix
z algorytmem VPM w cenie d