Sito molekularne

Sito molekularne jest obecne we wszystkich nowoczesnych filtrach wysokociśnieniowych. Służy, przede wszystkim, do eliminacji wilgoci z filtrowanego gazu. Sita molekularne mają różną, lecz ściśle określoną zdolność adsorpcyjną. W zależności od formy pojemność ta dla wody waha się w granicach 15-22%, przy czym niższe wartości mają zwykle sita o dużej gęstości usypowej. To sprawia, że różne sita mają porównywalną pojemność adsorpcyjną w przeliczeniu na jednostkę objętości.

Oferowane przez nas sito jest doskonałe do systemów wysokociśnieniowych. Mała średnica granulatu sprawia, że droga powietrza przez złoże jest optymalnie długa, nie powodując zbyt dużych spadków ciśnienia.

Producenci filtrów często zawyżają żywotność wkładów filtracyjnych, przyjmując do obliczeń wyidealizowane wartości parametrów filtracji. Samodzielna wymiana złoża filtracyjnego pozwala na wielokrotne zmniejszenie kosztów filtracji.  Zachęcam do zapoznania się z artykułem o filtracji w standardowym filtrze sprężarki Coltri MCH-6. Przybliża on ogólnie zagadnienie filtracji powietrza.

Jeśli masz pytania dotyczące systemu filtracji w Twojej sprężarce lub w sprężarkowni, z której usług korzystasz, jesteśmy do dyspozycji.

Korzystając z gazów oferowanych w naszej napełnialni masz gwarancję, że są one suche i czyste.

Jesteśmy dystrybutorem chemikaliów stosowanych w wysokociśnieniowych filtrach powietrza.

Sito molekularne dostępne jest w opakowaniach: 200g, 400g, 800g, 4kg.

proszki_sito
sito_400