Mieszalnik trimiksowy

mieszalnik h480Rozwiązania techniczne zastosowane w mieszalniku pozwalają, w quazi-ciągłym procesie mieszania, na przygotowanie trimiksów i nitroksów o zawartości tlenu do 21%, 40% lub 100%, w zależności od wersji. Przygotowana mieszanka jest jednorodna i gotowa do natychmiastowego użycia bez żadnych dodatkowych procesów. Zastosowane rozwiązania skracają czas przygotowania mieszanki względem mieszania parcjalnego, co znacznie obniża koszty wytworzenia mieszaniny gazów. Oszczędność uzyskujemy również dzięki wykorzystaniu mieszanki zastanej w dopełnianej butli. Wystarczy wpisać do sterownika ciśnienie i skład zastanej mieszanki w butli oraz żądane ciśnienie i skład po napełnieniu butli. Sterownik analizuje czy jest fizycznie możliwe uzyskanie zadanego składu, następnie kontroluje proces napełniania tak aby uzyskać żądane parametry mieszanki z uwzględnieniem naddatku na spadek ciśnienia po schłodzeniu butli.
Wszystkie powyższe operacje wykonywane są z wysoką gwarantowaną dokładnością do 1% każdego składnika mieszanki, a w rzeczywistości błędy te wynoszą nawet poniżej 0,5%. Urządzenie jest skonstruowane tak, aby dodatkowo zmniejszyć błąd składu tlenu.

Karta katalogowa PDF