Czystość tlenowa butli, zaworów i automatów oddechowych

Coraz częściej nurkowie wykorzystują mieszanki gazowe wzbogacone w tlen. Mieszaniny gazowe o podwyższonej zawartości tlenu mogą w niesprzyjających okolicznościach stać się przyczyną powstania pożaru lub spowodować wybuch.

Aby powstał pożar lub wybuch, niezbędne jest paliwo, utleniacz i odpowiednio wysoka energia inicjująca proces. W przypadku mieszanin wzbogaconych w tlen, im wyższe jego stężenie, tym większe niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji. Zmniejszenie ilości paliwa jest niezbędne do zmniejszenia prawdopodobieństwa zainicjowania spalania. Paliwem, w przypadku sprzętu nurkowego, są smary, olej i inne cząstki węglowodorów. Oczywiście bardzo niebezpieczne są domieszki gazów palnych czy tlenku węgla, ale w prawidłowym procesie napełniania butli te czynniki powinny zostać wyeliminowane w dostatecznym stopniu. Bardzo istotnym pozostaje, aby smar używany do kontaktu z tlenem był niepalny przy wysokich ciśnieniach i przy temperaturach występujących w trakcie napełniania i eksploatacji.

Przyjęło się, że wartością graniczną uważaną za bezpieczną jest stężenie tlenu do 40%. Nie oznacza to, że taki nitroks nie przyczyni się do wybuchu, ale jeśli nastąpi wyjątkowo duża koncentracja węglowodorów i temperatura nie wzrośnie ponad miarę, to można taką mieszaninę uznać za bezpieczną. 

Dobrą praktyką jest utrzymywanie wszystkich butli i zaworów w czystości tlenowej. Z tego powodu bardzo istotne jest wybranie takiego dostawcy gazów, który zawsze zapewnia odpowiednią czystość. W naszej napełnialni powietrze jest kompatybilne tlenowo bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów.