Legalizacja butli

Legalizacji podlegają wszystkie zbiorniki ciśnieniowe o pojemności wodnej większej niż 350 cm3. To skazuje praktycznie wszystkie butle nurkowe na okresową legalizację. legalizacja butli stalowych do celów nurkowych jest musi być przeprowadzana co 2 lata.

Legalizacja polega na wykręceniu zaworu i kontroli wzrokowej wnętrza butli, sprawdzeniu jej masy i przeprowadzeniu próby wodnej. Jeśli butla pomyślnie przejdzie procedurę legalizacji, to zostaje na niej wybita cecha określająca datę kontroli, datę ważności badania oraz cechę kontrolera.

Badanie właściwe przeprowadza osoba posiadające odpowiednie uprawnienia UDT.
Nasza rola w legalizacji polega na przygotowaniu butli do przeprowadzenia badania i obejmuje:
- demontaż osprzętu i wykręcenie zaworu,
- oględziny butli na zewnątrz i wewnątrz w celu wstępnej kwalifikacji do badania UDT,
- spisanie oznaczeń butli i zaworu,
- przedstawienie butli oraz zaworów do badania przez inspektora UDT,
- suszenie butli,
- wkręcenie zaworu i montaż osprzętu.

Cena legalizacji pojedynczej butli wynosi 80 zł.
Cena legalizacji zestawu dwubutlowego wynosi 160 zł.

Jeśli butla wymaga dodatkowych czynności, np. czyszczenie, płukanie, usunięcie powłoki lakierniczej z szyjki butli w celu umożliwienia odczytu oznaczeń, właściciel zostaje poinformowany o zakresie czynności i kosztach dodatkowych.